Grupa Klimowicz

img7205

JULIUS jest pszenicą jakościową (grupa A) o wysokim potencjale plonowania o dobrej odporności na wyleganie i wysokiej liczbie opadania.
 
 

Cechy charakterystyczne:

  • bardzo dobra mrozoodporność - zweryfikowana w trakcie ekstremalnej zimy2012 jak i w oficjalnych doświadczeniach PDOiR, możliwość uprawy we wszystkich rejonach kraju
  • doskonały plon w Polsce po ciężkiej zimie 2012 - w oficjalnych doświadczeniach PDOiR plonował na poziomie 116%
  •  wysokie i wierne plonowanie - na wielu polach potwierdził swoje możliwości w praktyce, zarówno w trakcie mokrych żniw jak i ciężkiej zimy
  • bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna - grupa jakościowa A. Ziarno ze zbioru 2012 według PDOiR spełniło parametry dla grupy jakościowej E
  • możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych - satysfakcjonujący plon w uprawie na stanowiskach granicznych dla pszenicy
  • wyposażony w bardzo dobrą odporność na choroby - szczególnie na mączniaka, septoriozę liści, rdzę brunatną i DTR
  •  elastyczny w terminie siewu - doskonale sprawdza się we wczesnych jak i opóźnionych siewach
WYSIEW Termin siewu  Kompleks glebowy, 
pszenny bardzo dobry,
pszenny dobry 
Kompleks glebowy
pszenny wadliwy,
żytni bardzo dobry
Norma wysiewu
(liczba kiełkujących
ziaren na m2)
wczesny
optymalny
późny
bardzo późny
240-280 
280-320 
320-380 
380-420 
240-260
260-280
280-340
340-400
Uwaga. W zależności od terminów i warunków agrotechnicznych sugerowaną normę wysiewu należy skorygować

 

julius-wykres
Do góry